HOME

TIK-TAK.....TIK-TAK

De klok tikt door en niemand weet wanneer het zijn tijd is. Gelukkig maar!

Vooral op jonge leeftijd ga je er vanuit, dat je nog een heel leven voor je hebt. Om ons heen zien we helaas dat dit niet altijd het geval is.

Het is een mens eigen om nare zaken voor zich uit te schuiven. Toch is het goed om op tijd aandacht aan bepaalde kwesties te besteden.

Te vaak zien wij, dat na een overlijden, de uitvaart slecht is geregeld. Dit terwijl het de laatste keer is dat uw nabestaanden u de eer kunnen bewijzen zoals u die voor ogen stond.

Hoe wilt u opgebaard worden; welke muziek moet er gedraaid worden; is die persoon wel of niet welkom; wie treedt er op als spreker; zijn er foto's of video's die getoond kunnen worden. En na de uitvaart? Welke tekst wilt u op uw grafsteen; waar moet uw as worden uitgestrooid; welke abonnementen dienen stopgezet te worden; welke Sociale Media kunnen uit de lucht; welk 'goed' moet nagelaten worden aan wie en vooral aan wie niet. U ziet, vragen te over.

Tijd dus om uw uitvaartwensen vast te leggen. Tijd voor Nightbook! Dé manier om te voorkomen, dat uw uitvaart tot een nare herinnering verwordt.

instructies nabestaanden

U krijgt de beschikking over een persoonlijke, beveiligde pagina, waar u uw uitvaartinstructies, foto's, muziek, etcetera kunt vastleggen. U maakt, in uw eigen tempo, uw dossier aan. Dus even geen inspiratie meer? Geen probleem... Ga later rustig door!

Niets zo veranderlijk als de mens. Wellicht hoort u op latere leeftijd een song, die u nog mooier vindt, dan degene die u eerder had vastgelegd. Wederom, geen paniek! U kunt 24/7 wijzigingen aanbrengen.

Er zijn genoeg sites waar u uw uitvaartwensen kunt vastleggen. Wij garanderen u dat er geen zo compleet is als de onze. En dan nog: wie is er op de hoogte van het feit, dat u uw uitvaartwensen heeft vastgelegd? Uitsluitend bij Nightbook ontvangt u na inschrijving de Nightbook Card, welke u in uw portemonnee opbergt. U informeert uw naaste over het bestaan van de Card en deze logt, na uw verscheiden, in op uw persoonlijke pagina. U krijgt de uitvaart die u verdient en de afwikkeling van uw nalatenschap is een fluitje van een cent.

Bij ons legt u dus niet alleen uw uitvaartwensen vast, maar informeert u vooral ook uw nabestaanden over welke zaken afgehandeld dienen te worden. U kunt kwesties ingeven als; welke verzekeringen lopen er; welke abonnementen zijn er; bij welke bank bankiert u; waar heeft u uw nutsvoorzieningen ondergebracht; welke Sociale Media kunnen uit de lucht, etcetera, etcetera....  Vanzelfsprekend bepaalt u zelf hoe gedetailleerd en in welk tempo u hierbij te werk wilt gaan.

Enfin, u ziet voor het geld hoeft u het niet te laten; € 0,83 per maand!

Tijdelijke ledenstop!